Rallybanor

Rallylydnadsbanor

 

Det är i bland lite svårt att få idéer till en bana. På denna sida går det att hitta träningsbanor likaväl som tävlingsbanor. Många är från banor är från våra hundars eskapader i rallyvärlden. 

 
Det finns många banor på nätet men flera av dessa har äldre moment inlagda, så jag rekommenderar att enbart jobba med banor från 2017 och framåt. Man kan om man vill använda en äldre bana som idé och rita om den till dagens behov.

Det är fritt att kopiera/skriva ut banorna som ligger på dessa sidor. Kanske kan det ge lite hjälp åt dig i träningen. Man behöver inte alltid lägga en hel bana, kanske blir det i bland lagom med tre – fyra moment att jobba med.

Om du söker på YouTube med ”rallylydnad” så finns det en uppsjö av filmer. Här är en som jag lagt upp i klass nybörjare. START


 

Utdrag ur regelverket för rallylydnad SBK

Grunden för rallylydnad som tävlingsform

Rallylydnad är baserad på glädje, kommunikation och samarbete. Det skall vara spännande och positivt att tävla.

Vid rallylydnadstävling genomför ekipaget en bana ritad av en domare i rallylydnad.
I de lägre klasserna skall banorna stimulera till fortsatt träning och tävling, i de högre klasserna skall även banans utformning i sig vara utmanande.

I rallylydnad kan hunden antingen föras på höger eller vänster sida.
Domaren ger klartecken till ekipaget att starta och därefter genomförs banan självständigt av ekipaget. Banan består av flera moment beskrivna på skyltar som illustrerar genomförandet med bild och text. Målet är att ekipaget ska genomföra banans alla moment så följsamt som möjligt från start till mål med ledning av skyltarna. Ekipaget skall utstråla glädje och samarbete under hela genomförandet, som ska ske i ett naturligt tempo. I rallylydnad krävs inte ett perfekt fotgående, läggande etc, men hunden skall befinna sig under förarens kontroll. Föraren får kommunicera obegränsat med hunden genom såväl röst som kroppsspråk för att uppnå bästa möjliga resultat. Det är ej tillåtet att ge hunden tillrättavisande, åthutande eller för hunden obehagliga röst- och/eller tecken.

Föraren får inte medvetet vidröra hunden. Det är inte heller tillåtet för föraren att ha godis eller föremål synligt inom banområdet.

Vid bedömning premieras ekipagets glädje, samarbete och positiva kommunikation. Bedömning görs genom avdrag från det maximala antalet poäng. Avdragen görs bland annat för fel eller brister i utförandet av momenten.