Tävlingar

Tävlingar är en sida med önskemål och förhoppningar,

om det sedan blir verklighet vet man aldrig,

men önskan är som nedan följer:

Sidan justeras när verkligheten kommer i kapp .

*2021*

Januari. Schnauzertrick nivå 1.

Mars. Schnauzertrick nivå 2.

Vad som sedan kommer vet vi inte just nu

Det kommer säkert mera.